کفش ایمنی mega 3m موجب تعطیلی مدارس تهران شد

در محیطی که کارگران مواد سنگین حمل می‌کنند یا با ماشین‌آلات سنگین و یا وسایل نقلیه کار می‌کنند، محافظ با چکمه‌های پنجه فولادی می‌توانند از صدمات وارده به پاها ناشی از سقوط پرواز اجسام سنگین جلوگیری کنند.

یک جفت چکمه پنجه فولادی خوب می تواند کارمند شما را از آسیب رها کند و دلارهای گرانبهای شرکت شما را برای درمان هر گونه آسیب جدی پس انداز کند.

محافظت در برابر افتادن شدید. شرایطی وجود دارد که کارگران باید با اجسام نوک تیز روی زمین کار کنند و این اشیاء اغلب در مسیر خود قرار می گیرند.

در این شرایط، یک کفش ایمنی mega 3m ساخته شده با زیره های ضخیم سنگین و مواد ضد نفوذ ضخیم تر (Kevlar 1100N) بهترین محافظت را ارائه می دهد. این کار از کف پا و اطراف آن در برابر سوراخ شدن یا نفوذ اشیاء تیز محافظت می کند.
محافظت در برابر اشیاء شارپ. محافظت در برابر خطرات برش ماشین‌های تیز که برای برش یا برش با قطعات متحرک (اره‌های برقی) استفاده می‌شوند، می‌توانند برای کارگران خطر برش داشته باشند.

کفش ایمنی

 

در این مورد، چکمه‌های چوبی طراحی شده با مواد مقاوم در برابر برش، از کارگرانی که اره‌های برقی را کار می‌کنند محافظت می‌کند.
محافظت در برابر خطرات برش کفش ایمنی. محافظت در برابر خطرات الکتریکی. الکتریسیته یا تجمع الکتریسیته ساکن می تواند خطرات مختلفی را در محل کار ایجاد کند.

در این محیط ها، کارگران در معرض خطر برق گرفتگی احتمالی یا ایجاد جرقه های الکتریکی فاجعه بار هستند. پوشیدن کفش های نارسانا ساخته شده از چرم، لاستیک یا هر ماده نارسانا باید برای جلوگیری از شوک الکتریکی پوشیده شود.

در شرایطی که باید از تجمع استاتیک جلوگیری کرد، می توان از کفش های ضد الکتریسیته ساکن استفاده کرد تا میزان تجمع ساکن در بدن کاهش یابد.