کاربرد بخاری برقی امروزه به چه صورت است؟

هنگامی که یک کم مصرف ترین بخاری برقی نانو طراحی می شود، ظرفیت گرمایشی باید برای اندازه و عملکرد مورد نیاز آن مناسب باشد استفاده از مواد تشکیل دهنده اصلی می تواند به یک طراحی سبک وزن و مقرون به صرفه دست یابد بر اساس این ملاحظات، مدل B به عنوان مناسب ترین گزینه در نتیجه شبیه سازی انتخاب شد.
3.2.مقدار ضد یخ ال 90 تجزیه و تحلیل هر مدل با توجه به تغییرات نرخ جریان نتیجه فوق در شرایط ایده آل به دست آمد که دمای هوای خروجی و سرعت جریان جرمی با توجه به مکان های بخش تابش بخاری ثابت بود به همین دلیل، عملکرد گرمایشی به دست آمده فراتر از انتظار بود.

با این حال، کنار سالنی مطالعات موجود قبلاً نشان داده است که کل بخش تشعشع یک بخاری الکتریکی دارای توزیع یکنواخت دما نیست. تغییرات دما ممکن است به اندازه 10 درجه سانتیگراد تا 20 درجه سانتیگراد در مناطق باشد.
چنین عدم یکنواختی مقدار ضد یخ 206 تیپ 5  توزیع دما به عدم یکنواختی چگالی هوا اشاره می کند که گرما را در رابطه با محل بخش تابش بخاری منتقل می کند این همچنین نشان می دهد که غیر یکنواختی دبی جرمی به محل قرارگیری بخاری بستگی دارد.
حوزه تجزیه و تحلیل این مطالعه یک موقعیت ایده آل بود که یک ناحیه محلی از یک بخاری واقعی بود، همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است اگر نتایج تجزیه و تحلیل را بتوان به داده برای کل بخاری تبدیل کرد، می توان گرمکن ایده آل را طراحی کرد و ساخته شده با این حال، همانطور که از شکل 8 مشخص است، بخاری واقعی دارای موقعیت لبه ای است که عملکرد نسبتاً پایینی از خود نشان می دهد.
بر این اساس، دما و دبی جرمی، بسته به فاصله از موقعیت لبه فوق، مقادیر متفاوتی داشتند نتایج تجزیه و تحلیل برای عملکرد گرمایش، که از موقعیت ایده‌آل مشتق شده‌اند، نسبت به نتایج تجربی منعکس‌کننده جریان و اتلاف گرما، که برای کل بخاری قابل اعمال بودند، مثبت‌تر بودند.
 • منابع:
  1. A Numerical Study on the Light-Weight Design of PTC Heater for an Electric Vehicle Heating System
 • تبلیغات: 
  1. پیدا شدن فیلامتی از زیر خاک که به مرکز زمین وصل است!
  2. فردی که با خوردن ترشی سکته کرد!
  3. هیچگاه بنزین را در زیر زمین جایگاه سوخت نگذارید!!!
  4. با چه روشی در لاتاری برنده شوید!