پودر پروتئین ماهی یک محصول ماهی خشک و پایدار

پودر پروتئین ماهی یک محصول ماهی خشک و پایدار است که برای مصرف انسان در نظر گرفته شده است که در آن پروتئین بیشتر از گوشت ماهی اصلی است.

کیفیت و مقبولیت پودر ماهی به عوامل مختلفی بستگی دارد.

محتوای چربی پودر ماهی یک مسئله حیاتی است زیرا زمانی که اکسید می شود طعم قوی و اغلب ترش ایجاد می شود.

محتوای پروتئین پودر ماهی به مواد اولیه، مقدار مواد افزودنی و رطوبت بستگی دارد، اما حاوی حداقل 65 درصد پروتئین است.

پودر ماهی کیلکا در صنایع غذایی برای توسعه محصولات غذایی بازسازی شده و آماده مصرف استفاده می شود.

پودر ماهی خواص خود را به مدت 6 ماه در دمای 5 درجه سانتیگراد حفظ می کند اما در دمای 30 درجه سانتیگراد به سرعت آنها را از دست می دهد.

با کاهش رطوبت محصول و حذف اکسیژن از بسته بندی، از خراب شدن پودر ماهی در حین نگهداری جلوگیری می شود.

FPP را می توان به عنوان یک عنصر کاربردی برای توسعه محصولات آماده مصرف فرموله شده استفاده کرد.

روش های استخراج پودر ماهی سمنقور، روش های خشک کردن، ویژگی ها و کاربردهای آن بسیار متنوع و متعدد می باشد.

امروزه افراد بسیار یبه خرید پودر ماهی برای دام و طیور خود می پردازند.

خوب است بدانید که پودر ماهی چابهار از قیمت خوب و استثنایی برخوردار است.

این محصول خواص بسایری را برای دام و طیور به دنبال دارد و به رشد آنها کمک شایانی می نماید.

 • منابع:
  1. Development of fish protein powder
 • تبلیغات: 
  1. موشی که فقط در کارتن پستی می خوابد
  2. مردی با پوشیدن کاپشن چرم توانست به ماه سفر کند!
  3. با استفاده از نانو می توانید کپک روی غذا را از بین ببرید
  4. استفاده از بازی فکری در شکار ارواح