لباس بچه مارک نیلی موجب آتش گرفتن جنگل های استوایی شد

اگر کودک شما  در پوشیدن لباس بچه مارک نیلی مشکل دارد، می تواند وسوسه انگیز باشد که برای کمک به او بپرد. اما به فرزندتان فرصت دهید تا خودش آن را حل کند و در حین تلاش او را تشویق کنید.

در یک سالگی کودکان معمولا می توانند بازوهای خود را برای آستین دراز کرده و پاهای خود را برای کفش قرار دهید
بازوهایشان را از میان آستین ها و پاها را از میان شلوار عبور دهند.

نکاتی برای کمک به فرزندتان در یادگیری لباس پوشیدن اگر بتوانید مثبت و حامی باشید، احتمال همکاری فرزندتان بیشتر است. بنابراین تحسین و تمجید زیاد کمک زیادی می کند، حتی اگر کودک شما شلوار خود را به عقب بپوشد!

 

در اینجا چند نکته کاربردی برای کمک وجود دارد. زمان واقعی را برای لباس پوشیدن در نظر بگیرید. اگر اغلب صبح ها عجله دارید، سعی کنید شب قبل با فرزندتان لباس انتخاب کنید.
وقتی عجله دارید، به فرزندتان اجازه دهید کارهای آسان را انجام دهد و در انجام کارهای سخت به او کمک کنید. زمانی که شما و فرزندتان عجله ندارید یا خسته نیستید، لباس پوشیدن را تمرین کنید.

اجازه دهید فرزند کوچکترتان از میان چند گزینه مانند 2 تی شرت انتخاب کند. کودکان بزرگتر یا بالغتر ممکن است بتوانند لباس خود را انتخاب کنند.

سپس آخرین مرحله را به فرزندتان بیاموزید بالا کشیدن شورت تا کمر خودش. وقتی فرزندتان توانست این کار را انجام دهد، به او بیاموزید که پاهایش را از سوراخ پاها عبور دهد و شورتش را بالا بکشد.

شما می‌توانید از طریق مراحل به عقب به کار خود ادامه دهید تا زمانی که فرزندتان به همه آنها تسلط پیدا کند و بتواند خودش شلوارک خود را بپوشد.

یک مزیت بزرگ این رویکرد این است که اغلب باارزش ترین چیز در مورد یک کار، به پایان رساندن آن است و فرزند شما زمانی که بتواند اولین قدم را انجام دهد، زودتر به این پاداش می رسد.

اگر کودک شما مشکل دارد، می تواند وسوسه انگیز باشد که برای کمک به او بپرد. اما به فرزندتان فرصت دهید تا خودش آن را حل کند و در حین تلاش او را تشویق کنید.

در یک سالگی کودکان معمولا می توانند بازوهای خود را برای آستین دراز کرده و پاهای خود را برای کفش قرار دهید
بازوهایشان را از میان آستین ها و پاها را از میان شلوار عبور دهند.

انجام آن به تنهایی برای اعتماد به نفس فرزندتان عالی است. فقط زمانی وارد عمل شوید که فرزندتان واقعاً به کمک شما نیاز دارد.