عرضه انواع آجر سنتی

آیا انواع آجرهای سنتی مقاومت بالاتری را در مقایسه با مدلهای جدید از آجرها خواهند داشت؟ عرضه بی واسطه و مستقیم انواع آجر سفال سنتی توسط کدام نماینده انجام میپذیرد؟
با نگاهی به ساختمان های قدیمی به طور ناخوداگاه این فکر نیز به ذهن شما خطور خواهد کرد، که آجرهای سنتی استحکامی بهتر و مقاوم تر نسبت به مدلهای جدید را دارند! از آن گذشته، آجر سنتی رنگی دلنشین و زیبایی را داشته که به خودی خود به زیباتر شدن فضای ساختمان کمک خواهد نمود.

فشردگی در این مدل از آجرنسوز، به نسبت بیشتری انجام گرفته است که یکی از رموز نگهداری بهتر ساختمان های قدیمی می باشند.