تولید انواع آجر زیرکونیوم

انواع آجر زیرکونیوم در برابر گرما و حرارت مقاوم هستند؟ برای تولید این مدل از آجر نسوز باید از چه روشی اقدام نمود؟ آجر زیرکونیوم به عنوان زیرساز به کار برده میشود؟
آجر زیرکونیوم نیز نوعی از مدلهای نسوز و مقاوم در برابر ذوب هستند که از آن در اغلب موارد برای ذوب فولاد و راکتورهای اتمی استفاده میگردد.

آجر زیرکونیوم به طور کاملا خالص بدست آمده و از این رو به عنوان یک زیرساز فوق العاده نیز در ساختمان های مختلف شناخته میشود. بخش اعظمی از تولید این مدل از آجر از آلومینیوم می باشد.