استفاده از کارتن پلاست عایق در ساخت خانه موجب افزایش درآمد می شود

نظریه انزوا بدر مورد کارتن پلاست عایق دو صورت تقسیم می شود:
1-  عایق کارتن پلاست با روش نفوذ به بدنه ساختمان
2-  عایق کارتن پلاست با تئوری تشکیل فیلم عایق بر روی سطح عایق شده (نام
تجاری: Kimapur 312)

عایق کارتن پلاست ماده عایق است که در برابر مواد شیمیایی مقاوم است و از مواد سخت کننده تشکیل شده است مانند پلی استر یا پلی اورتان است.
این یکی ازکارتن های  ترموست است، این ماده بسیار چسبنده و مقاوم در برابر اصطکاک است. مواد شیمیایی، اعم از اسیدها، بازها یا حلال ها، جایی که یک لایه عایق هنگام خشک شدن تشکیل می شود، هر چه که باشد.
برای تصفیه بتن، ترمیم، عایق کاری و دوغاب بتن استفاده می شود.
روش های مختلفی برای جداسازی ساختمان ها از رطوبت موجود است که مهمترین آنها عبارتند از:
1. پوشش با مواد عایق.

کارتن پلاست
2. استفاده از کویل های عایق.
3. از جمع شدن آب روی سطح جلوگیری کنید.
6. جلوگیری از تجمع آب در اطراف ساختمان و تخلیه هرچه سریعتر آن و این امر با اجرای لبه ها یا سنگفرش های اطراف ساختمان به سمت بیرون مایل است تا آب از زیر آن نفوذ نکند.
ساختمان ها و هر چه لبه های اطراف ساختمان پهن تر باشد، آب دورتر می شود.
هنگام برنامه ریزی برای جداسازی ساختمان، هر عنصر به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و همه روش ها انتخاب می شوند
هزینه و اثربخشی برای اطمینان از جداسازی کامل.
اگر پایه های ساختمان بر روی خاکی که از آب اشباع شده یا دارای درجه ای از رطوبت است ریخته شود، آنگاه در فصل بارندگی، پخش شدن آب منجر به نشت رطوبت به پی می شود.
خاصیت مویرگی آب از طریق منافذ میانی به ستون ها و دیواره هایی که روی آن قرار دارند بالا می رود این پی ها، ساده ترین راه برای جداسازی پی ها می باشد.