آجرهایی که خانه مورچه ها شده اند

در برخی از مناطق نفوذ مورچه ها در سنگ و دیوار مشاهده می شود و آجرهایی که خانه مورچه شده اند در مجموعه آراد برندینگ با ما همراه باشید.

از آجر ها به عنوان ابتدایی ترین ابزار در ساختمان سازی یاد می شود که گونه های متعددی از قبیل آجر نما نسوز شاموتی دارد.

آجر های نما نسوز جز در قیمت های داخلی و بیرونی برخی شرکت ها و منازل ب کار می رود از این رو تولیدکنندگان آجر نما نسوز اراک یکی از برترین ها در این صنعت است.